flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Засади використання автоматизованої системи документообігу Кіровоградського районного суду Кіровоградської області

                                                                                                                

                                                                                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                          рішенням зборів суддів Кіровоградського

                                                                                                                                                                          районного суду

                                                                                                                                                                          Кіровоградської області

                                                                                                                                                                          від  26.04.2024 № 5

ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ДОКУМЕНТООБІГУ СУДУ

  1. Загальні положення.

Засади використання автоматизованої системи документообігу суду (далі Засади) розроблено та затверджено на виконання вимог Положення про автоматизовану систему  документообігу суду, які не регулюються цим Положенням  і  належать до компетенції зборів суддів.

  1. Функціональні обов’язки, права користувачів автоматизованої системи.

Функціональні  обов'язки,  права  користувачів  автоматизованої  системи, надання  та  позбавлення  права  доступу  до  неї  в  суді  визначаються  на  підставі наказів  голови  суду  відносно  суддів  суду  та  керівника  апарату  суду  відносно працівників апарату суду.

  1. Особливості розподілу справ між суддями.

Розподіл   судових   справ   здійснюється   в   суді   в  день   їх   реєстрації,  на

підставі  інформації,  внесеної  до  автоматизованої  системи,  уповноваженими  на підставі   наказу   керівника   апарату   особами,   відповідальними   за   здійснення автоматизованого    розподілу    судових    справ    за    правилами,    встановленими Положенням та цими Засадами з урахуванням спеціалізації суддів.

Якщо   судова   справа   підлягає   розгляду   колегією   суддів,   визначення суддів,  що  входять  до  складу  колегії  проводиться  автоматично  в  загальному порядку згідно з вимогами підпункту 2.3.4 пункту 2.3 Положення.

У  разі  неможливості  виконання  суддею,  який  входить  до  складу  колегії суддів,    обов'язків    судді    (тривала    тимчасова    непрацездатність,    закінчення повноважень   судді,   звільнення   з   роботи   тощо),   заміна   відсутнього   судді здійснюється    шляхом    повторного    автоматичного    розподілу    на    підставі мотивованого розпорядження керівника апарату суду (або уповноваженої ним особи).

З метою недопущення порушення строків розгляду справ, передбачених КПК України, відкликати суддів з відпустки, навчання, у випадку неможливості   автоматизованого розподілу судових справ, які потребують формування колегії та/або невідкладного  судового розгляду (проведення обшуку, обрання, продовження чи зміна запобіжного заходу, тощо), за їх згодою.

Визначення    присяжних  відбувається    за правилами, встановленими Положенням.

  1. Правила здійснення автоматизованого розподілу судових справ між суддями.

Автоматизований   розподіл   судових   справ  здійснюється   за  правилами, встановленими Положенням.

Визначення   суддів,   які   мають   повноваження   щодо   розгляду   судової справи  на  момент  автоматизованого  розподілу,  здійснюється  згідно  з  вимогами підпункту   2.3.3   пункту   2.3   Положення,   з   врахуванням   Засад   використання автоматизованої   системи   документообігу   суду   та   правил   поєднання   судових справ.

Розподіл справ між суддями Кіровоградського районного суду Кіровоградської області  здійснюється з урахуванням  спеціалізації суддів (у разі її встановлення на підставі рішення Зборів суддів), наявності у судді  допуску до державної таємниці, наявності у судді повноважень для здійснення правосуддя на момент розподілу судових справ, а також за правилами передбаченими Положенням про автоматизовану систему документообігу суду.

Рішенням зборів суддів № 4 від 26.04.2024 в Кіровоградському районному суді Кіровоградської області з 29.04.2024 встановлені коефіцієнти складності справ  та матеріалів.

  1.  Розподіл судових справ шляхом передачі раніше визначеному у судовій справі судді.

  У періоди, які визначені у пп.2.3.3 п. 2.3. Положення, коли щодо   конкретного судді не розподіляються судові справи, передачу справ та матеріалів раніше визначеному в судовій справі головуючому судді, які  визначені у пп. 2.3.44 п. 2.3. Положення:

  1. Коефіцієнт адміністративних посад.

В автоматизованій системі документообігу суду для суддів, які займають адміністративні посади  встановлюються наступні коефіцієнти:

- голова суду – 0,75.

  1. Спеціалізація суддів з розгляду судових справ.

Автоматизований розподіл судових справ між суддями здійснюється  з  урахуванням  спеціалізації  суддів,  у  тому  числі  спеціалізації  зі здійснення   кримінального   провадження   щодо   неповнолітніх.   За   допомогою автоматизованого розподілу визначається також запасний суддя та слідчий суддя.

В суді запроваджено спеціалізацію із здійснення кримінальних проваджень  щодо  неповнолітніх  та  обираються  слідчі  судді,  які  здійснюють повноваження  з  судового  контролю  за  дотриманням  прав,  свобод  та  інтересів осіб  у  кримінальному  провадженні  в  порядку,  передбаченому  процесуальним законом.

  1. Інше.

Дані Засади вводяться в  дію  з  29.04.2024.  В  разі  необхідності,  зміни до  Засад  вносяться  зборами  суддів,  шляхом  їх  затвердження    в  новій  редакції  та підлягають опублікуванню на веб-сторінці суду.

Засади є обов’язковими для застосування всіма суддями та працівниками апарату суду.

Визнати такими, що втратили чинність Засади використання автоматизованої системи документообігу Кіровоградського  районного суду  Кіровоградської області,  затверджені рішенням зборів суддів №17 від 30.09.2015.