flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом керівника апарату
Верховного Суду України
від «26» жовтня 2011 року №29/0/18-11
ІНСТРУКЦІЯ

про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації

 

1. Ця Інструкція відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» визначає порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації (далі – фактичні витрати).

2. Розрахунок фактичних витрат покладається на керівника самостійного структурного підрозділу, який надаватиме відповідь на запит.

Розмір фактичних витрат вираховується з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати станом на дату направлення запитувачу інформації повідомлення про розмір фактичних витрат.

3. У випадку, коли запитувана інформація міститься в документах обсягом більш як 10 сторінок, керівник самостійного структурного підрозділу, відповідальний за надання інформації, не пізніше п’яти робочих днів (а у випадку продовження строку розгляду запиту – не пізніше 20 робочих днів) з дня надходження до Верховного Суду України запиту на інформацію повідомляє про це заявника із зазначенням розміру фактичних витрат і банківських реквізитів Верховного Суду України та порядку сплати цих витрат.

4. Надіслання копій документів за запитом здійснюється після підтвердження оплати фактичних витрат шляхом надіслання до Верховного Суду України оригіналу розрахункового документа.

5. Розміри фактичних витрат:

 

Послуга, що надається
Норми витрат на виготовлення однієї сторінки
копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній 
друк)
0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати
копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк) 0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати
копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк) 0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати