flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

"ЯК ОДЕРЖАТИ КОПІЮ СУДОВОГО РІШЕННЯ"

Цивільне судочинство.

Рішення суду або його вступна та резолютивна частини проголошуються негайно після закінчення судового розгляду і прилюдно, крім випадків, встановлених Цивільним процесуальним кодексом України. Головуючий роз'яснює зміст рішення, порядок і строк його оскарження. У разі проголошення в судовому засіданні тільки вступної та резолютивної частин судового рішення суд повідомляє, коли особи, які беруть участь у справі, зможуть ознайомитися з повним текстом рішення суду.


Кримінальне судочинство.

Копія вироку у кримінальній справі вручається засудженому або виправданому негайно після проголошення вироку.


Адміністративне судочинство.

Особи, які беруть участь в адміністративній справі, можуть отримати в суді копію постанови чи ухвали суду в будь-який час після їх прийняття. Копія судового рішення не пізніше на¬ступного дня після ухвалення надсилається особі, яка бере участь у справі, але не була присутня в судовому засіданні.


Справи про адміністративні правопорушення.


Копія постанови протягом трьох днів вручається або надсилається особі, стосовно якої її винесено.
Копія постанови в той же строк вручається або надсилається потерпілому на його прохання.
Копія постанови вручається під розписку. У разі, якщо копія постанови надсилається, про це робиться відповідна відмітка у справі.

За повторне надання копії судового рішення у цивільній, адміністративній чи кримінальній справі сплачується державне мито.
Особи, які не беруть (не брали) участі у справі, мають право на доступ до судового рішення за правилами Закону України «Про доступ до судових рішень». Такі особи можуть ознайомитися з судовим рішенням у повному обсязі лише у разі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов'язки.

Вони можуть вимагати від працівників апарату суду забезпечити
■ доступ до матеріалів справи;
■ ознайомлення з судовим рішенням у повному обсязі;
■ отримання копії рішення, що виготовлена працівником апарату суду;
■ виготовлення копії рішення самостійно за допомогою власних тех¬нічних засобів у приміщенні суду.

Для реалізації одного чи кількох із цих прав особі потрібно звернутися до працівника апарату суду з письмовою заявою, яка повинна містити обґрунтування, чому судове рішення безпосередньо стосується її прав, свобод чи інтересів.
Працівник канцелярії здійснює попередній запис відповідних замовлень й одразу повідомляє дату одержання копії судового рішення. Виготовлення копій судових документів потребує певного часу, тому доцільно замовляти копію рішення заздалегідь.
Прийом замовлень та видача замовлених копій судових документів здійснюються відповідальними працівниками апарату суду в установлений час.

Працівник апарату суду може відмовити в доступі до судового рішення
лише у разі, якщо:
■ заявник не має процесуальної дієздатності або від його імені звернулася особа, яка не має на те відповідних повноважень;
■ матеріали справи передані до іншого суду чи на зберігання до державної архівної установи;
■ судове рішення безпосередньо не стосується прав, свобод, інтересів чи обов'язків заявника.

Надання дозволу на доступ до судового рішення або відмова у цьому можуть бути оскаржені зацікавленою особою до голови суду або до суду.