flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом  в.о. керівника апарату

Кіровоградського районного суду Кіровоградської області

від 12 липня 2012 року № 25-о

 

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок відшкодування фактичних витрат

на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформацію

  

1. На виконання положень ст.ст. 19, 20, 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» запровадити механізм визначення фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються.

2. Ця Інструкція встановлює загальні правила та визначає порядок щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), що надаються Кіровоградським районним судом Кіровоградської області (далі - суд) за запитами на інформацію, якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів.

3. При отримані для виконання запиту на публічну інформацію посадова особа, відповідальна за надання інформації (заступник керівника апарату суду), аналізує публічну інформацію, яку необхідно надати запитувачу та якщо виконання запиту передбачає надання копій відповідних документів, проводить підрахунок аркушів документів, які необхідно копіювати або друкувати.

4. У випадку, коли запитувана інформація міститься в документах обсягом більш як 10 сторінок, заступник керівника апарату суду невідкладно повідомляє керівника апарату суду про обсяг запитуваної інформації.

5. Керівник апарату суду не пізніше 24 годин з часу отримання даних про обсяг запитуваної інформації, подає до відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності ТУ ДСА України в Кіровоградській області заявку на виписку рахунку для здійснення оплати витрат запитувачем інформації.  

6. Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності ТУ ДСА України в Кіровоградській області здійснює розрахунок фактичних витрат за складовими розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів (додаток 1), на підставі зазначеного розрахунку здійснює заходи по відкриттю в ГУДКС України у Кіровоградській області цільового розрахункового рахунку, та після його відкриття оформляє рахунок (додаток 2) та упродовж одного робочого дня, а у разі продовження строку надання інформації протягом двох робочих днів, направляє рахунок на адресу суду.

7. Посадова особа, яка готує інформацію на запит, надсилає рахунок на відшкодування витрат запитувачу інформації в строк, установлений законом для надання відповіді на запит на інформацію.

8. Сума відшкодування фактичних витрат має здійснюватися в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року N 740.

9. Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється через установи банків чи відділення зв'язку за реквізитами, зазначеними в рахунку (додаток 2).

10. Після надходження коштів на рахунок ТУ ДСА України в Кіровоградській області від запитувача  інформації, відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності ТУ ДСА України в Кіровоградській області повідомляє відповідальну за розгляд запиту посадову  особу  про надходження коштів на рахунок територіального управління.

11. Після підтвердження повної оплати вартості фактичних витрат, відповідь  запитувачу надається у строки визначені законодавством про доступ до публічної інформації.

12. Відповідно до положень пункту 3 частини 1 статті 22 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»  відповідь на запит на інформацію обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки) не надається у разі відмови запитувача від оплати витрат, пов'язаних із наданням такої відповіді.

13. Відмовою вважається ненадходження протягом 20 днів від дати видачі рахунку (додаток 2) коштів на розрахунковий рахунок ТУ ДСА України Кіровоградській області, про що відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності ТУ ДСА України в Кіровоградській області повідомляє службовою запискою відповідальну особу за надання інформації на запит.

14. Відповідно до статті 14  ЗУ «Про доступ до публічної інформації» запитувач має право самостійно робити виписки з документів, фотографувати, сканувати їх та записувати на будь-які носії інформації, що не є способом виготовлення копій документів і тому не може стягуватися плата.

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

Розміри фактичних витрат на копіювання або друк документів:

Послуга, що надається

Норми витрат

на виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

Не більше ніж 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

Не більше ніж 0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

Від 0,3 до 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

 

Примітки: Розмір мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання та друку документів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

Надавач послуг:       _________________________

Розрахунковий рахунок:      _______________

МФО банку:       ____________________________

Код ЄДРПОУ:    ____________________________

Платник:         _______________________________

 

 

РАХУНОК №

 

від     _______________  20  року

 

з/п

Найменування

Вартість виготовлення 1 сторінки

(без ПДВ), грн.

Кількість сторінок од.

Ціна

(без ПДВ), грн.

1.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру

 

 

 

2.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату АЗ та більшого розміру

 

 

 

3.

Витрати на копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацію міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

Всього до сплати:    ___________________________________________________

(сума прописом)

 

Начальник управління

ТУ ДСА України

в Кіровоградській області                    __________________        Г.М.Дрок

 

Начальник відділу

планово-фінансової діяльності,

бухгалтерського обліку та звітності

ТУ ДСА України

в Кіровоградській області                  ____________________   В.І.Буякова