flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Про службову інформацію

 

                                               

 

 

 

                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО


                                                                                                        Наказом Кіровоградського

                                                                                        районного суду

                                                                                                    Кіровоградської області

                                                                                                 27.12.2018 р.  № 55-о

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію та які можуть міститися в документах з питань  організації діяльності Кіровоградського районного суду Кіровоградської області

 

 1. Відомості в організаційно-розпорядчих документах (накази, розпорядження, рішення, постанови, рекомендації), що надсилаються до Кіровоградського районного суду Кіровоградської області (далі – суд) Верховним Судом України, вищими спеціалізованими судами, ДСА України з питань забезпечення охорони державної таємниці, які містять службову інформацію.
 2. Відомості в документах суду, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.
 3. Відомості в документах щодо оформлення дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею.
 4. Відомості в листуванні, нормативно-розпорядчих та облікових документах з питань надання та скасування працівникам суду допуску та доступу до державної таємниці і погодження покладання на окремого працівника обов’язків щодо забезпечення режиму секретності в суді.
 5. Відомості в номенклатурі посад працівників суду, перебування на яких потребує оформлення допуску та доступу до державної таємниці.
 6. Відомості, що містяться в Звіті про стан забезпечення охорони державної таємниці.
 7. Відомості в Актах перевірки наявності секретних документів та справ.
 8. Відомості, що містяться в протоколах засідання експертної комісії з питань державної таємниці.
 9. Відомості в документах діловодства з режимно-секретної роботи (накази голови суду, номенклатура секретних та ДСК справ, описи справ, акти про виділення документів і справ для знищення, акти за результатами експертної оцінки матеріальних носіїв інформації, акти передачі документів та справ, журнали обліку, книга реєстрації тощо).
 10. Відомості про зміст матеріалів судочинства, у тому числі судових справ (адміністративних, цивільних, про адміністративні правопорушення, кримінальних проваджень) з питань, які містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.
 11. Відомості в Переліку режимних приміщень, зон, територій суду.
 12. Відомості про організацію режимно-секретної роботи в суді, у разі розголошення яких можливе настання перешкод для забезпечення охорони державної таємниці.
 13. Відомості в документах з технічного захисту інформації (крім документів загального характеру та таких, які мають гриф обмеження доступу "Таємно" та "Цілком таємно").
 14. Відомості в документах з питань надання дозволів на проведення оперативно-технічних заходів та оперативно-розшукової діяльності (крім документів із грифом обмеження доступу "Таємно" та "Цілком таємно").
 15. Відомості у наказах та розпорядженнях голови суду про вжиття спеціальних заходів державного захисту.
 16. Відомості, що можуть міститися в документах суду:

- які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію (доповідні, службові записки, накази тощо);

- щодо організації та діяльності органів суддівського самоврядування з питань внутрішньої діяльності суду (протоколи зборів суддів; протоколи оперативних нарад тощо);

- з організаційно-кадрової роботи суду (особові справи суддів та працівників апарату суду, з особового складу, щодо чисельності, складу та руху кадрів, надання відпусток, відрядження, атестації державних службовців апарату суду, дисциплінарні стягнення, проходження медичного огляду тощо);

- з адміністративно-господарських питань діяльності суду (окрім інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним майном);

- стосовно питань організації ведення роботи з аналізу судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики, що передує публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

- щодо внутрішньої організації ведення обліку, реєстрації та зберігання службових документів діяльності суду;

- які містять матеріали службових розслідувань.

 1. Відомості, що містяться в книгах обліку руху особових справ державних службовців апарату суду та трудових книжок і вкладишів до них.
 2. Звіт «Про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних».
 3. Відомості, що містяться в журналах обліку печаток і штампів суду.
 4. Відомості, що містяться в обліково-статистичних картках на справи, реєстраційних журналах, алфавітних покажчиках справ, обліково-реєстраційних даних автоматизованої системи документообігу суду.

 

 

СХВАЛЕНО

                                          

Протокол засідання Комісії з питань

роботи із службовою інформацією

Кіровоградського районного суду

Кіровоградської області

 

від 27.12.2018 р. № 1